Hoàn thành khóa học kế toán thực hành Trần Hòa bạn có thể làm gì?

Thành thạo nghiệp vụ kế toán trên các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau Thành thạo việc mở sổ, hoàn thiện sổ, dọn dẹp và dựng sổ sách kế toán Mở sổ sách là phát sinh đến đâu làm đến đó. Hoàn thiện sổ sách là công việc khó hơn, vì kế toán cũ đãContinue reading “Hoàn thành khóa học kế toán thực hành Trần Hòa bạn có thể làm gì?”

hoan-thanh-khoa-hoc-ke-toan-thuc-hanh-tran-hoa-ban-co-the-lam-gi-20
  1. Thành thạo nghiệp vụ kế toán trên các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau
  2. Thành thạo việc mở sổ, hoàn thiện sổ, dọn dẹp và dựng sổ sách kế toán
  3. Mở sổ sách là phát sinh đến đâu làm đến đó. Hoàn thiện sổ sách là công việc khó hơn, vì kế toán cũ đã làm nhưng chưa hoàn thiện, nay kế toán mới vào phải rà soát, kiểm tra và hoàn thiện. Còn công việc dọn dẹp và dựng sổ sách thì đây là một công việc tương đối phức tạp, nó đòi hỏi kế toán phải có kinh nghiệm chuyên sâu mới có thể làm được. Vi đây là công việc “làm ngược”

=> Ở khóa học này chúng tôi đều cho học viên thực hành cả 3 tình huống trên nên khóa học có tên là khóa học thực hành kế toán chuyên nghiệp.

Thành thạo các thủ tục về thuế

Đã là kế toán chuyên nghiệp thì ngoài thành thạo nghiệp vụ, sổ sách thì phải thành thạo các thủ tục hành chính về thuế. Không cho phép làm sai quy định của luật thuế. Ngoài việc thực hiện đúng chính sách cho năm hiện tại, còn biết soát xét đúng sai, thiếu đủ hồ sơ khai thuế đã nộp, biết điều chỉnh để khắc phục các sai sót tránh những rủi ro không đáng có về thuế cho doanh nghiệp.

Thành thạo báo cáo tài chính

Ngoài việc thành thạo báo cáo tài chính còn biết phân tích báo cáo tài chính, đọc hiểu báo cáo tài chính, soát xét và sửa sai được báo cáo tài chính

Thành thạo quyết toán thuế

Khóa học cho học viên đi sâu vào tìm hiểu rất kỹ các chính sách thuế, biết vận dụng thông tư luật thuế để làm, ngoài ra sau này tự tin bảo vệ, giải trình số liệu khi cơ quan thuế thanh tra quyết toán thuế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 thoughts on “Hoàn thành khóa học kế toán thực hành Trần Hòa bạn có thể làm gì?