Lớp học kế toán cơ bản Trần Hòa dạy bạn những gì?

Với phương pháp giảng dạy: Học Kế Toán cơ bản từ những chứng từ sống và tình huống thực tế phát sinh trong các doanh nghiệp. Lớp Kế Toán cơ bản Trần Hòa sẽ giúp bạn nắm được các nội dung sau: ✅ Dạy thủ tục mua hoá đơn, đặt in hoá đơn ✅ DạyContinue reading “Lớp học kế toán cơ bản Trần Hòa dạy bạn những gì?”

lop-hoc-ke-toan-co-ban-tran-hoa-day-ban-nhung-gi-9

Với phương pháp giảng dạy: Học Kế Toán cơ bản từ những chứng từ sống và tình huống thực tế phát sinh trong các doanh nghiệp.

Lớp Kế Toán cơ bản Trần Hòa sẽ giúp bạn nắm được các nội dung sau:

✅ Dạy thủ tục mua hoá đơn, đặt in hoá đơn

✅ Dạy cách tính thuế, kê khai thuế (Báo cáo thuế tháng, quý, năm)

✅ Nhập môn kế toán (Nguyên lý kế toán)

✅ Dạy cách hạch toán thực tế vào sổ sách, lập báo cáo tài chính

✅ Dạy thủ thuật kế toán, thủ thuật cân đối lãi lỗ cho doanh nghiệp

✅ Dạy trên chứng từ thực tế theo chế độ kế toán mới nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 thoughts on “Lớp học kế toán cơ bản Trần Hòa dạy bạn những gì?